Welkom op WorkFlowindeX.nl!

Wilt u sturen op uw werkproces, maar u heeft te weinig zicht op wat er nu precies gebeurd? Hoe is uw instroom, hoeveel stroomt uit en wat is er aan de hand bij de verschillende onderdelen in uw werkproces? Waarom loopt het niet naar verwachting? Waar moet u bijsturen?

Uw registratie is waarschijnlijk op orde, maar hoe schept u orde in de gegevens die u daaruit haalt?

Gebruik dan de WorkFlowindeX. In één index wordt de effectiviteit van uw werkproces weergegeven. Elke afdeling van uw organisatie kan er mee werken. Iedereen die een rol binnen het werkproces vervult, weet precies wat zijn/haar effectiviteit is en op welke punten hij/zij moet bijsturen. Hetzelfde geldt voor uw partners binnen uw ketensamenwerking.

Knelpunten in het werkproces komen alleen bij dat onderdeel van uw organisatie en bij die medewerker tevoorschijn waar het ook besproken moet worden. Er wordt niet meer teveel of te weinig (bij)gestuurd.

De WFX maakt al uw huidige KPI's overbodig!

Voorbeelden van werkprocessen

WMO

Gemeenten krijgen in 2015 te maken met een veranderende Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Burgers melden zich bij de gemeente met hun vraag om ondersteuning. U wilt deze vraag via een bepaalde werkwijze afhandelen. U wilt zicht houden op de in- door- en uitstroom van burgers in de WMO.

Vergunningen

U handelt vergunningaanvragen af. U doet dat met een wel doordacht werkproces. Diverse afdelingen werken binnen uw gemeente samen om een vergunningaanvraag binnen de wettelijke termijnen af te handelen. U wilt zicht houden op een evenwichtige inzet van middelen op de verschillende onderdelen van het werkproces.

Meer informatie? Neemt u dan contact op met Hans Inberg via het contactformulier.

Hans Inberg is BI-ontwikkelaar en ketenregisseur bij de gemeente Rotterdam. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met cliënt-registratiesystemen en met het sturen op ketensamenwerking in het sociale domein. Het 'wij'-denken zit in zijn genen. Hij is een verbinder pur-sang en weet dat de inzet van elk individu slechts rendeert als zijn directe omgeving dat ook oppikt.

Een keten vorm je immers samen.